Wanneer je alles onderzoekt wat er te vinden is over genderidentiteit, kom je mogelijk het begrip 'de Trans Paraplu' tegen. De Trans Paraplu is een concept dat de diversiteit van genderidentiteit en -expressie beschrijft. Maar wat is deze paraplu eigenlijk? Blijf lezen om meer te weten te komen over dit prachtige concept.

Wat is de Transparaplu?

De Trans Paraplu dient als een symbool van inclusiviteit en steun voor personen die zich identificeren als transgender. Maar ook voor degenen die zich identificeren als non-binair, genderqueer, genderfluid, agender, en meer. In essentie verwijst de Trans Paraplu naar elk persoon wiens genderidentiteit of -expressie niet overeenkomt met het geslacht dat hen bij de geboorte is toegewezen, en wiens gender verschilt van de cisgender-normen van de samenleving (cisgender betekent dat je je identificeert met het geslacht dat je bij de geboorte is toegewezen). De paraplu erkent dat niet iedereen in de rigide definities van gender van de samenleving past. Het benadrukt het belang van het respecteren en bevestigen van de zelf-geïdentificeerde genderidentiteiten van mensen, ongeacht of deze overeenkomen met maatschappelijke normen. In wezen moedigt de Trans Paraplu begrip, acceptatie en viering aan van genderdiversiteit in al haar vormen. Hieronder zie je een versie van de paraplu:

Zoals je kunt zien, vallen de identiteiten non-binair, transman/vrouw en crossdressing allemaal onder de paraplu, aangezien ze allemaal verschillende uitingen zijn van transgender zijn. De non-binaire identiteit kan vervolgens worden onderverdeeld in een eigen paraplu, met een reeks fluïde identiteiten zoals genderfluid, polygender, of genderqueer. Niet alle mensen die zich identificeren als non-binair identificeren zich als transgender, daarom wordt deze paraplu deels onder de Trans Paraplu getoond, en deels erbuiten. Hoewel we je een visuele voorstelling van de Trans Paraplu laten zien, is het heel goed mogelijk dat je jezelf niet identificeert met wat je in de afbeelding ziet. Dat is de schoonheid van de Trans Paraplu: je kunt je identificeren zoals je maar wilt! Voordat we verder gaan, is het belangrijk om een veelvoorkomend misverstand over genderidentiteit te benadrukken. Soms worden de begrippen seksualiteit en genderidentiteit door elkaar gehaald, maar het zijn twee afzonderlijke zaken. Genderidentiteit zegt iets over het geslacht waarmee je je identificeert, en zegt niets over op wie je valt. Seksualiteit gaat over op wie je romantisch, emotioneel of fysiek valt. Het gaat over met wie je relaties wilt hebben. Laten we nu eens nader kijken naar de genderidentiteiten en -expressies die onder de paraplu te vinden zijn.

Trans Man/Vrouw:

Deze term verwijst naar mensen die ofwel als man zijn geboren en zich identificeren als vrouw, of die als vrouw zijn geboren en zich identificeren als man. Mensen die zichzelf op deze manier identificeren, ondergaan vaak een sociale en/of medische transitie. Een transvrouw is iemand die bij de geboorte het geslacht 'mannelijk' kreeg toegewezen (AMAB), maar die overgaat naar een vrouw. Een transman is iemand die bij de geboorte het geslacht 'vrouwelijk' kreeg toegewezen (AFAB), en die overgaat naar een man.

Crossdressing:

Mensen die zich tijdelijk kleden als een ander gender dan het gender dat hen bij de geboorte is toegewezen, noemen we crossdressers. Bijvoorbeeld, een persoon die bij de geboorte als man werd toegewezen en zich meestal als man identificeert, kan ervan genieten om jurken te dragen op momenten dat ze zich meer verbonden voelen met een vrouwelijke genderexpressie.

Klik hier als je meer wilt lezen over Transgender.

 

Non-binair

De non-binaire identiteit is op zichzelf al een paraplu, omdat deze een scala aan identiteiten omvat die tussen of buiten de binaire genders vallen. Sommige mensen die zich identificeren als non-binair of een van zijn subcategorieën, identificeren zich als transgender, anderen niet: beide zijn volkomen prima! De variaties binnen de non-binaire genderexpressie zijn bijna eindeloos, omdat non-binair zijn van persoon tot persoon kan verschillen. Het is ook volkomen mogelijk om jezelf te identificeren met meer dan een van de termen die in de afbeelding worden getoond. Bijvoorbeeld, je kunt tegelijkertijd trans, non-binair, pangender en genderfluid zijn. Klik hier als je meer wilt lezen over wat Non-Binair betekent.

Een veelvoorkomend misverstand over de non-binaire genderexpressie is dat het betekent dat de persoon zich precies tussen 'man' en 'vrouw' voelt. Hoewel sommige mensen zich op die manier kunnen identificeren, zijn er ook veel mensen die dat niet zo voelen! Het kan betekenen dat je ergens op het spectrum tussen 'man' en 'vrouw' valt, of dat je helemaal niet aan deze binaire indeling voldoet. Laten we eens kijken naar enkele veelvoorkomende uitdrukkingen binnen de non-binaire paraplu:

 

Non-binair

Non-binair verwijst naar individuen wiens genderidentiteit niet voldoet aan de traditionele binaire categorieën van mannelijk of vrouwelijk. Non-binaire individuen kunnen hun gender ervaren als een mix van beide genders, als geen van beide genders, of als iets geheel anders. Ze kunnen verschillende voornaamwoorden gebruiken, zoals zij/hun, of neopronouns zoals xe/xem, en kunnen hun genderidentiteit op diverse manieren uiten.

 

Genderqueer

Genderqueer is een term die wordt gebruikt om individuen te beschrijven wiens genderidentiteit niet voldoet aan de traditionele binaire noties van mannelijk of vrouwelijk. In plaats daarvan kunnen ze zich identificeren als een combinatie van beide genders, als geen van beide genders, of als een ander gender geheel. Genderqueer mensen kunnen hun genderidentiteit als vloeibaar ervaren, wat betekent dat het in de loop van de tijd kan veranderen, of als statisch, wat betekent dat het constant blijft. Sommige genderqueer individuen kunnen genderneutrale voornaamwoorden zoals "zij/hun" of neopronouns zoals "ze/zir" gebruiken. Deze genderidentiteit heeft veel overeenkomsten met de non-binaire expressie, en soms worden ze onderling uitgewisseld. Er zijn echter lichte verschillen in nuance. De identiteit genderqueer heeft soms een iets politiekere connotatie, hoewel deze mening ook van persoon tot persoon verschilt.

 

Agender

Agender is een term die wordt gebruikt om individuen te beschrijven die zich niet identificeren met een gender. Ze kunnen een gebrek aan verbinding met de concepten van mannelijkheid of vrouwelijkheid ervaren, waarbij ze zichzelf als genderloos of zonder genderidentiteit zien. Agender individuen kunnen zichzelf ook als genderneutraal, genderloos of non-binair beschrijven.

 

Genderfluid

Genderfluid is een term die wordt gebruikt om individuen te beschrijven wiens genderidentiteit in de loop van de tijd of in verschillende contexten kan veranderen. In tegenstelling tot mensen met een vaststaande genderidentiteit, kunnen genderfluid individuen schommelingen ervaren in hun genderidentiteit, waarbij ze zich op verschillende momenten meer mannelijk, vrouwelijk of genderloos voelen. Voor genderfluid individuen kan hun genderidentiteit van dag tot dag, van week tot week, of zelfs van uur tot uur variëren. Deze vloeibaarheid kan worden beïnvloed door verschillende factoren, waaronder stemming, sociale omgeving en persoonlijke ervaringen. Sommige genderfluid mensen kunnen verschillende voornaamwoorden gebruiken, afhankelijk van hun huidige genderexpressie.

 

Transmasc

Transmasc is een term die wordt gebruikt om individuen te beschrijven die zich identificeren als zowel non-binair als mannelijk. Transmasc is een verkorte term voor "transmasculien," wat verwijst naar individuen die bij de geboorte als vrouw zijn toegewezen maar zich identificeren met mannelijkheid. Dit kan individuen omvatten die in transitie zijn, al zijn getransitioneerd, of misschien geen medische transitie willen ondergaan maar zich nog steeds identificeren als mannelijk. Het beschrijft individuen die zich buiten het traditionele genderbinaire identificeren en zich meer verbonden voelen met mannelijkheid, ongeacht hun toegewezen geslacht bij de geboorte.

 

Transfemme

Transfemme is een term die wordt gebruikt om individuen te beschrijven die bij de geboorte als man zijn toegewezen maar zich identificeren met vrouwelijkheid. Femme is een term die vaak wordt gebruikt binnen LGBTQIA+ gemeenschappen om iemand te beschrijven die zichzelf presenteert op een traditioneel vrouwelijke manier of die aspecten van vrouwelijkheid omarmt. Het is belangrijk op te merken dat vrouwelijkheid zelf divers is en zich op verschillende manieren kan manifesteren, inclusief uiterlijk, gedrag en zelfexpressie.

 

Polygender

Polygender is een term die wordt gebruikt om individuen te beschrijven die zich identificeren met meerdere genders tegelijkertijd. Deze genders kunnen binaire (zoals mannelijk en vrouwelijk) of non-binaire (zoals agender, genderqueer, of genderfluid) zijn, of een combinatie van beide. Polygender individuen kunnen hun genderidentiteit als vloeibaar ervaren, wat betekent dat het in de loop van de tijd kan veranderen, of als statisch, wat betekent dat het constant blijft. In essentie kunnen polygender individuen het gevoel hebben dat ze meer dan één genderidentiteit tegelijk belichamen, of dat hun genderidentiteit verschuift tussen meerdere genders. Deze term benadrukt de complexiteit en diversiteit van genderervaringen buiten het traditionele binaire begrip van mannelijk en vrouwelijk.

 

Pangender

Pangender is een term die wordt gebruikt om individuen te beschrijven die zich identificeren met alle genders. In tegenstelling tot polygender individuen, die zich kunnen identificeren met meerdere specifieke genders, beschouwen pangender individuen zichzelf als alle genders tegelijkertijd omvattend of belichamend. Voor pangender individuen omvat hun genderidentiteit het volledige spectrum van genderdiversiteit, inclusief binaire genders (mannelijk en vrouwelijk) evenals non-binaire genders (zoals agender, genderqueer, genderfluid, enz.). Deze term weerspiegelt een diep gevoel van verbondenheid met de breedte en diversiteit van genderervaringen.

 

Bigender

Bigender is een term die wordt gebruikt om individuen te beschrijven die zich identificeren met twee verschillende genderidentiteiten. Deze identiteiten kunnen binaire (mannelijk en vrouwelijk), non-binaire (zoals genderqueer of agender), of een combinatie van beide zijn. Voor bigender individuen omvat hun genderervaring het schakelen tussen of simultaan belichamen van twee verschillende genderidentiteiten. Dit kan op verschillende tijdstippen of in verschillende contexten gebeuren, en de intensiteit of balans tussen de twee genders kan variëren van persoon tot persoon.

 

Demigender

Demigender is een term die wordt gebruikt om individuen te beschrijven wiens genderidentiteit gedeeltelijk maar niet volledig is uitgelijnd met één bepaald gender. Een demigender persoon kan een sterke verbinding voelen met een specifieke genderidentiteit, terwijl hij ook een ander aspect van hun genderidentiteit ervaart als onvolledig of niet volledig gedefinieerd. Zo kan iemand die zich identificeert als demigender zich voornamelijk verbonden voelen met het mannelijke of vrouwelijke, maar ook het gevoel hebben dat hun genderidentiteit gedeeltelijk buiten dat binaire valt of dat het elementen omvat van een andere genderidentiteit, zoals non-binair of genderqueer.

 

Androgynous

Androgynous is een term die wordt gebruikt om een genderexpressie te beschrijven die zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken of kwaliteiten combineert. Individuen die zich op een androgyne manier presenteren, kunnen opzettelijk traditionele gendernormen en verwachtingen vervagen of overstijgen, vaak resulterend in een genderpresentatie die ambigu of niet-conform is.

In termen van uiterlijk kan iemand met een androgyne genderexpressie kenmerken hebben die niet duidelijk mannelijk of vrouwelijk zijn, of ze kunnen opzettelijk kleding, kapsels of manieren aannemen die niet overeenkomen met de maatschappelijke verwachtingen voor hun toegewezen geslacht bij de geboorte.

 

Intersex

Het laatste concept dat we willen uitleggen valt niet onder de Trans Paraplu, maar we vonden het toch belangrijk om te benadrukken omdat het deel uitmaakt van het genderspectrum: intersekse. Intersekse is een term die wordt gebruikt om individuen te beschrijven die zijn geboren met variaties in geslachtskenmerken die niet passen bij typische binaire noties van mannelijke of vrouwelijke lichamen. Deze variaties kunnen verschillen in chromosomen, hormonen, voortplantingsorganen of genitaliën omvatten. Intersekse variaties zijn natuurlijk en komen op diverse manieren voor. Mensen die intersekse zijn, kunnen zich identificeren als mannelijk, vrouwelijk, beide, geen van beide, of als een ander gender geheel. Soms kunnen intersekse kenmerken zichtbaar zijn op het lichaam, maar andere keren zie je het niet. Daarom realiseren mensen zich vaak niet dat ze intersekse zijn!

Onthoud altijd dat het volkomen oké is om je eigen genderidentiteit en -expressie nog niet volledig te hebben uitgedacht, en dat je je misschien niet identificeert met een van de hierboven genoemde termen. Dat is de schoonheid van gender: je kunt het volledig buigen en vormen naar je eigen wensen! Als je hier kwam op zoek naar extra informatie over je eigen identiteit of die van iemand dicht bij je, hopen we dat dit wat licht op het onderwerp heeft geworpen. Als je nog meer informatie nodig hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.